جعفر توان شامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی پروژه گازرسانی به ۲۱ روستای شهرستان دیواندره که با حضور استاندار کردستان برگزار شد، اظهار داشت: گازرسانی به ۲۱ روستای شهرستان کلنگ زنی شد که ۱۸ روستای آن به پیمانکار واگذار شده و پروژه گازرسانی به سه روستای درویان فارس، گرجی و قزلبلاغ از توابع بخش سارال نیز در مرحله تعیین پیمانکار قرار دارد.

وی خدمات رسانی به مردم به خصوص مردم روستاها را وظیفه مسئولان دانست و افزود: با پیگیری این فرمانداری و اعلام شرکت گاز استان مبنی بر واگذاری این پروژه‌ها به پیمانکار، به زودی عملیات اجرایی گازرسانی به این روستاها آغاز خواهد شد.

فرماندار دیواندره با بیان اینکه از مجموع ۱۷۳ روستای شهرستان ۱۵۹ روستا قابلیت گازرسانی را دارد، ادامه داد: تاکنون به ۱۲۳ روستای شهرستان گازرسانی شده و در سال جاری ۲۱ روستای دیگر شامل هفت روستای بخش مرکزی، ۱۰ روستای بخش سارال و چهار روستای بخش کرفتو گازرسانی می‌شود.

توان در پایان سخنان خود یادآور شد: با تعیین پیمانکار چهار روستای بخش کرفتو عملاً تمامی روستاهای این بخش گازدار خواهند شد.

گفتنی است پروژه گازرسانی به روستاهای بست، کاکوسان، آلیجان، آبباره، پنجه علیا، پنجه سفلی، قرچی قران از توابع بخش مرکزی و روستاهای سیر سفلی، سیر علیا، مودی و باشقشلاق از توابع بخش کرفتو و روستاهای علی آباد دوله ره ش، تازه آباد دوله ره ش، کوس عنبر، آقبلاق کوس عنبر، ابراهیم آباد، آقبلاق ابراهیم آباد، برقلعه از توابع بخش سارال به پیمانکار واگذار شده است.