آنطور که پیداست واگذاری ماشین‌سازی تبریز سرِ درازا دارد و پشت‌پرده های جدیدی درحال رونمایی است. ظاهرا ماجرای واگذاری به قربانعلی فرخزاد که مثنوی هفتاد من بود، به ایستگاه پایانی رسید اما مطرح شدنِ مجددِ صندوق فولاد بعنوان مالک جدید، ابهامات تازه‌ای بوجود آورده است.

طبق اسنادی که در منتهی الیه گزارش مشاهده میشود، شرکت فولاد در سال ۹۵ خود را از مالکیت ماشین سازی مبرا دانسته و دولت را بعنوان مالک کارخانه معرفی میکند.

این صندوق مدعی بود صرفا با سازمان خصوصی سازی توافق نامه‌ای امضا کرده تا از طریق دارایی های ماشین سازی معوقات کارکنان خود را تامین کند. طبق مطالب مطرح شده در اسناد، صندوق فولاد هیچ گونه دخل و تصرفی در قیمت گذاری فروش نداشت. سازمان خصوصی سازی نیز طی مکاتبات بعدی بر ادعای صندوق بازنشستگی فولاد صحه گذاشته بود.

اکنون سازمان خصوصی سازی پس از خلعیت فرخزاد، کارخانه را مجددا به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار کرده و تاکنون اظهارنظر ضدونقیضی از سوی مسئولین صندوق مشاهده نشده است.

اما احمدعلیرضا بیگی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در گفت‌وگو با خبرنگار آناج از بازی جدید سازمان خصوصی سازی سخن گفت و اظهار داشت: واگذاری مجدد ماشین سازی به صندوق فولاد در راستای جنایت سازمان خصوصی‌سازی در حق صنعت آذربایجان است، دولت برای اینکه مطالبات خودش را به صندوق فولاد پرداخت کند، بازهم واگذاری صوری انجام داده است.

وی گفت: شرکت فولاد به طور رسمی اعلام کرده است که ماشین سازی متعلق به صندوق فولاد نیست و مکاتباتی نیز در این زمینه صورت پذیرفته، اما باید گفت: سیاه بازی جدیدی از سوی سازمان خصوصی‌سازی در شُرف وقوع است.

بیگی یادآورشد: صندوق بازنشستگی فولاد، کارخانه ماشین‌سازی را در گرو خزانه گذاشته تا مشکلات موجود را حل کند و حقوق کارگران را تامین کنند. اقدام سازمان خصوصی سازی نشان دهنده بازی کثیف در به تاراج بردن ثروت ملی است.

نماینده مردم تبریز در پایان گفت: سازمان خصوصی سازی در نوبت قبلی هم به نیابت از صندوق بازنشستگی فولاد و بدون توجه به قوانین اجرای اصل ۴۴، ماشین سازی را به فرخزاد واگذار کرد و صنعت مادر آذربایجان مبتلای مشکلات شد.

 

انتهای پیام/