پیگیری های تبریزبیدار از منابع آگاه حکایت از بازداشت شهردار یکی از مناطق تبریز و دو تن از مدیران دیگر دارد.

بررسی ها نشان می دهد این بازداشت نیز در راستای پرونده پاک نهاد شهردار منطقه ۱ توسط پاسداران گمنام امام زمان(عج) صورت گرفته است.

هنوز مقامات شهرداری تبریز و اعضای شورای شهر همچون بازداشت شهردار منطقه ۱ در این مورد نیز موضع و واکنش رسمی اتخاذ نکرده اند.

  • منبع خبر : تبریز بیدار