« لیلا عبدالله اوا » روز سه شنبه، در مورد تاثیر تحریم های ضد ایرانی آمریکا بر اقتصاد جمهوری آذربایجان به خبرگزاری ترند، گفت: هنوز برای اظهار نظر در این مورد زود است .
وی در این گفت و گوی کوتاه افزود: کارشناسان ما در حال بررسی کامل تاثیر تحریم های اعمالی امریکا علیه ایران و تاثیرات و پیامدهای احتمالی آن بر اقتصاد جمهوری آذربایجان هستند.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان گفت : روابط چند جانبه بین جمهوری آذربایجان و ایالات متحده برای ما مهم است.