حسن روحانی، رییس جمهور در جلسه هیات دولت گفت: اگر روزی انتخابات از نظر مردم بیفتد و مردم بگویند چه فایده ای دارد که برویم انتخاب کنیم یا نکنیم، این به معنای پایان تمام انقلاب هاست. یعنی از میرزای شیرازی تا حالا را از دست داده ایم.

به گزارش «انتخاب»، او افزود: امیدوارم مردم هیچ وقت به آن روز نرسند که بگویند انتخاب کنیم یا نکنیم، چه تاثیری دارد.

روحانی ادامه داد: ثمره تمام آن انقلاب ها این بود که مردم برگزینند ، مردم بگویند چه کسی، مردم بگویند چه برنامه ای، مردم بگویند با چه کشوری رابطه داشته باشید و طور مسادل داخلی و خارجی را جل کنید.