به گزارش امین و به نقل از  واحد ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد ؛ محمدعلی اصل سعیدی پور مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد در آیین امضاء قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بندر برگزار شد، گفت: با امضای قرارداد سرمایه گذاری ۱۲۶ میلیارد ریال احداث مخازن نگهداری روغن خوراکی ، مجموع سرمایه گذاری بخش خصوصی در ۳ ماه گذشته در بندر امیرآباد  به مبلغ ۷۱۶ میلیارد ریال می رسد.

وی در تشریح این قرارداد سرمایه گذاری اظهار داشت: این مخازن روغن خوراکی به ظرفیت ۱۰ هزار تن و با سرمایه گذاری ۱۲۶ میلیارد ریال می باشد که قرار است ، توسط بخش خصوصی در زمینی به مساحت تقریبی ۷ هزار متر مربع در اراضی پسکرانه بندر امیرآباد احداث شود.

مدیرکل بندر امیرآباد همچنین خاطرنشان کرد: این قرارداد به صورت B.O.T و به مدت ۱۵ سال می باشد که بخش خصوصی متعهد شد طی یک سال این مخازن را به مرحله بهره برداری برساند.

گفتنی است؛ با بهره برداری از این مخازن نگهداری روغن خوراکی ، ظرفیت اسمی این نوع مخازن در بندر امیرآباد به ۳۰ هزار تن خواهد رسید و برای ۸ نفر نیز به صورت مستقیم شغل ایجاد می شود.

مخازن روغن خوراکی قرارداد سرمایه گذاری محمدعلی اصل سعیدی پور