به گزارش امین، حسینقلی قوانلو با اعلام این خبر، گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری تعداد ۵۴۱ فقره جواز تاسیس صنعتی در مازندران صادر شده است در حالیکه طی همین مدت در سال گذشته تعداد جواز تاسیس های صادر شده ۴۲۷ فقره بوده است.

او افزود: سرمایه گذاری پیش بینی شده بر اساس جوازهای صادر شده میزان ۳۴۰۱۸ میلیارد ریال می باشد.

او با اعلام اینکه این میزان سرمایه گذاری نسبت به مدت مشابه قبل از افزایش ۳۹درصدی برخوردار بوده است ، تصریح کرد: پیش بینی اشتغال در جوازهای تاسیس صادر شده در سال جاری ۱۰۱۰۵ نفر می باشد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در پایان یاد آور شد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در این سازمان هم اکنون میانگین صدور جواز تاسیس در استان مازندران کمتر از سه روز می باشد.