به نقل از نظام مهندسی استان مرکزی، مجید ثاقبی اظهار داشت: ۱۱ نفر در انتخابات مهرماه امسال به عنوان اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی انتخاب شدند و بر اساس قانون در نخستین نشست این هیات، اعضای هیات رئیسه شامل رئیس جدید سازمان نظام مهندسی استان مرکزی، نائب رئیس اول، نائب رئیس دوم ،خزانه دار و دبیر هیات مدیره مشخص می شود.

وی ادامه داد: بر این اساس در نشست امروز (دوشنبه) هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی، مجید ثاقبی به عنوان رئیس جدید سازمان نظام مهندسی استان، محمدرضا ضیغمی به عنوان نائب رئیس اول، حسن فرهمندپور به عنوان نایب رئیس دوم، محمدخسرو کندی به عنوان خزانه دار سازمان و داود پرچمی به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب شدند.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی خاطرنشان کرد: بالا بردن کیفیت مهندسی ساختمان در استان، نظارت بر حسن انجام خدمات و افزایش دانش فنی اعضا از جمله مهمترین برنامه ها و اهداف هیات رئیسه نظام مهندسی ساختمان این استان است.