روزنامه امین
سرمقاله
وحید خدادادی/روزنامه نگار

موج جدید واکنش تندورهای جریان اصولگرایی بعد از یک هفته ابعاد تازه ای به خود گرفته است. در همین ارتباط همایشی در شهر قم با عنوان “استیضاح روحانی حق مردم، تکلیف مجلس” برگزار شد و از قضای روزگار چهرههایی همچون حمید رسایی نماینده پیشین مجلس، حاجیدلیگانی و کریمی قدوسی نمایندگان کنونی پارلمان سخنران های این همایش بودند!
اما از این هیاهوهای توخالی که شوآفی بیش نیست، اگر بگذریم، قاطبه این جریان و کسانی که به عنوان تئوریسینها و تحلیلگران این جناح فعالیت می کنند، نگرانی های جدی در مورد استیضاح حسن روحانی و طرح عدم کفایت سیاسی او دارند، که احتمالا بسیاری از بیان آن خودداری می کنند. حتی برخی شخصیت های این جریان از جمله سلیمی نمین طرح این گونه مسائل را بازی در زمین دشمن می داند.
این واکنش های آنی و هیجانی که از امثال کریمی قدوسی و رسایی بعید نیست بعد از سخنان روحانی مبنی بر اینکه “امام حسن(ع) به خواست اکثریت صلح کرد” به راه افتاد و بخش تندرو اصولگرایان معتقدند که روحانی با تحریف تاریخ می خواهد به مقصود خود یعنی صلح و مذاکره با آمریکا برسد!
این آش به اندازهای شور بود که حتی
روزنامه ای مثل کیهان را که بلندگوی رسای این جریان سیاسی است، به واکنش و انتقاد وا داشت. البته موضع گیری در قبال طرح این موضوع صرفا در کیهان خلاصه نشد و فرهیختگان این موضوع را مختص سیاسیون کار نابلد دانست و صبح نو روزنامه نزدیک به قالیباف با تیتر چرا نباید روحانی عزل شود؟ به نقد این خواسته پرداخت! این روزنامه همچنین تاکید کرده که کنار گذاشتن روحانی مخرب تر از ادامه کار اوست.
بارها تاکید کرده ایم که مجلس، توان و قدرت استیضاح حسن روحانی را ندارد. عملکرد روحانی در این هشت سال باعث شده تا هم پایگاه مردمی او تضعیف شود و نیز در میان اصلاح طلبان هم موافق جدی نداشته باشد. از این روی استیضاح وی با کمترین مخالفت از سوی افکار عمومی و جریان اصلاح طلبی همراه خواهد بود. اما مرور شرایط موجود و دلیل مخالفت چهره های شاخص اصولگرایی با استیضاح روحانی موضوع بسیار مهمی است.
اصولگرایان واقفند که زمانی می توانند بر دولت خرده بگیرند که خود توان مدیریت شرایط فعلی و عبور از این بحران خود ساخته را داشته باشند. اگر طرح مشخصی برای عبور از وضعیت فعلی بود طرح استیضاح با جدیت بیشتری پیگیری میشد. از طرفی روحانی در موضوعات سیاسی و اجتماعی به کلی از آرمان ها و شعارهایش دست برداشته و همانی را کرده که باب میل اصولگرایان بوده و می ماند وضعیت اقتصادی که بخشی قبل توجهی از آن محصول نگاه ویژه آنان به سیاست خارجی است و چون مشکل فقط اقتصادی است، پس دلیلی برای برای برکناری او وجود ندارد.
اصولگرایان طرحی برای سامان شرایط فوق ندارند و تمام همت شان بر این استوار است تا تمام این مشکلات و کاسه کوزه ها بر سر روحانی بشکند، رییس جمهوری که با حمایت اصلاح طلبان روی کار آمده و می تواند بساط سیاسی این جریان را اقلا برای هشت سال آینده ببندد.
فردای ۱۴۰۰ هم خدا کریم است و با یک توافق اوضاع سامان مییابد و رییس جمهور بعدی
می شود محبوب قلوب و با پولهای آزاد شده و برداشته شدن تحریم ها باز اتفاقات چهار سال اول احمدی نژاد تکرار می شود.