روزنامه امین
سرمقاله
وحید خدادادی/روزنامه نگار

اخیرا رییس جمهور در یک سخنرانی عجیب با اشاره به اقدامات خصمانه آمریکا علیه مردم ایران اظهار داشته است که مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر می خواهند لعن و نفرین کنند آدرسش کاخ سفید در واشنگتن است و کسی آدرس اشتباهی به آنان ندهد!
در واقع یک بار دیگر دولتی که تحقق برجام را نهایت آمال خود قرار داده بود، با این
گفته ها همه کاسه کوزه ها را سر آمریکا و
تحریم های ظالمانه علیه ایران می شکند. البته این گفته ها محل تانی است و شرط عقلانیت آن بود که رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت دارای یک پلن B باشد که اگر روزی برجام محقق نشد، راه گریزی باشد. موضوعی که حتی در دولت اول روحانی هم چند بار به آن اشاره کردیم.
به هرحال رییس دولت تدبیر و امید توپ را به زمین کاخ سفید انداخته و از پاستور اعاده حیثیت کرده است. از همین گفته ها وام می گیریم تا موضوعی را دوستانه با دولت در میان بگذاریم. اگر بر فرض محال که آمریکا مسبب همه این نابسامانی ها باشد و در گفته های روحانی ارزنی تردید نباشد، پس میتوان به یک نتیجه مشخص رسید و آن این که کسی که قادر به گفتگو با آن نیست باید کنار برود و راه را باز کند تا دیگران اقدام کنند. پیشنهادی که چند ماه قبل عباس عبدی هم اشارتی به آن داشت و از سوی طرفداران دولت مورد هجمه قرار گرفت.
با روندی که در وضعیت اقتصادی کشور میبینیم، امکان ادامه وضعیت فعلی تقریبا غیر ممکن است. دلار در مرز ۳۰ هزار تومان است و با سرعت فعلی بعید نیست که به ۵۰ هزار تومان هم برسد.
با در نظر گرفتن وضعیت فعلی چهار صفر که هیچ که باید به دنبال حذف ده صفر از پول ملی باشیم. دولت و تیم اقتصادی آن رسما کشور را به امان خدا رها کرده و علنا هیچ اقدامی در رابطه با کنترل وضعیت نمی نماید. این تلقی ایجاد می شود که بیخیالی پاستورنشینان از آن روی باشد که با بغرنج شدن شرایط اقتصادی بخش تصمیم گیر حاکمیت را وادار به پذیرش مذاکره با آمریکا نماید. اما افتخار سامان دادن وضعیت فعلی و مذاکره با آمریکا چیزی نیست که اردوگاه رقیب مدال افتخارش را به روحانی تقدیم نماید. قطعا اگر افتخاری از بابت سامان این بی سروسامانی باشد، هر سیاست مداری دوست دارد تا به نام خود ثبت نماید. اگر طبق گفته های روحانی آدرس بانی فلاکت اقتصادی امروز کاخ سفید است، لذا تعجیل در گفتگو برای حل مشکلات لازم می نماید.
چون این اجازه به روحانی و دولت وی داده نخواهد شد، لذا نه از سر قهر و لج و لجبازی که به خاطر مردم ایران و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی استعفا دهد و با انجام انتخابات زود رس و روی کار آمدن نیروهای انقلابی و ارزشی امکان بهبود شرایط را فراهم نماید.
وقتی یک استعفا و برگزاری انتخابات زودرس و تحویل دستگاه اجرایی به دست کسی که میتواند پای دیگر میز مذاکره باشد، مردم این حق را دارند که از جنابشان درخواست کنند که محض رضای خدا کنار برود و امکان مذاکره و تغییر شرایط را فراهم نماید.
استعفا چیز بدی نیست، نیاز به جنجال و هیاهو هم ندارد. رسما اعلام کند که امکان اداره کشور را ندارد و با این اقدام حق بزرگی بر گردن ملت ایران خواهد گذاشت و برای همیشه ممنون او خواهیم بود. شما راست می گویید و ادرس کاخ سفید است، برای حل مشکل کاخ سفید دولت شما بزرگترین مانع است، کنار که بروید همه چیز خود به خود حل خواهد شد.