رئیس کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه این کمیسیون طی سالجاری ۶ مصوبه دارد، گفت: یکی از این مصوبه ها مربوط به فردی است که در سال ۱۳۹۰ به عنوان عضو‌ اصلی کمیته تخصصی آب معاونت فنی و عمرانی انتخاب شده بود .

به گزارش امین، وی افزود: این فرد از سال ۹۰ تا ۹۶ بدون استخدام و دریافت حق الزحمه در شهرداری تبریز فعالیت کرده است و چک هایی از شرکت هایی که نظارت داشته دریافت کرده است.

در ادامه ، ایرج شهین باهر شهردار تبریز با بیان اینکه این فرد هیچ رابطه استخدامی با شهرداری تبریز ندارد و از شهرداری تبریز هیچ مبلغی دریافت نکرده است، گفت: شهرداری نیز در همین میزان که آقای آجودان زاده اعلام کردند اطلاعات دارد.

این گزارش می افزاید، فرج محمد قلی زاده این اتفاق را زنگ خطری برای شهرداری دانست، گفت: فردی که ۷ سال است در شهرداری حضور دارد و از پیمانکاران حقوق دریافت می کند جای افسوس است.

سونیا اندیش نائب رئیس شورا خطاب به شهردار گفت: آیا معاونین شهردار می توانند به کسانی که هیچ رابطه استخدامی با شهرداری ندارند ابلاغ صادر کند؟ پس باید معاون محترم فنی و عمرانی پاسخگوی این موضوع باشد.

در ادامه پیشنهاد کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر ارجاع پرونده به مراجع قضایی تصویب شد.

 

موضوع بررسی پرونده های قراردادی شرکت همشهری با پرسنل شهرداری تبریز دیگر دستور کار جلسه شورای شهر تبریز بود.

محمد باقر بهشتی از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه موضوع قرارداد پرسنل با شرکت همشهری بررسی شده است و نشان می دهد که این شرکت حقوق کارگری را رعایت می کند ، گفت: حق و حقوق پرسنل را پرداخت می کند، در صورتیکه قبل از این شرکت های متفرقه اینگونه عمل نمی کردند.

وی افزود: شرکت همشهری در سال ۸۸ تاسیس و از سال ۸۹ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است و در حال حاضر هزار و ۳۰۰ عضو دارد.

محرم محمد زاده در این خصوص گفت: مسئله این است که سود این شرکت که متعلق به کارکنان شهرداری تبریز است به جیب چه کسانی می رود.

این گزارش می افزاید، ایرج شهین باهر شهردار تبریز با بیان اینکه در حال اصلاح کارهایی هستیم که در گذشته روند اشتباهی در پیش داشتند، گفت: در گذشته شرکت های متفرقه که اقدام به تامین نیرو می کردند حقوق پرسنل شهرداری تبریز را با یک ماه تاخیر پرداخت می کردند.

وی ادامه داد: شهرداری تبریز ۴۹ درصد در شرکت همشهری سهام دارد و ۵۱ درصد نیز مربوط به کارکنان و بازنشستگان شهرداری تبریز است و اگر سودی هم داشته باشد به جیب شهرداری تبریز می رود.

محمد اشرف نیا از اعضای شورای اسلامی شهر با بیان اینکه شرکت همشهری افرادی را که از طرف شهرداری معرفی می کنند بکارگیری می گیرد، گفت: باید از شهرداری سوال شود که در مورد شرکت همشهری چگونه عمل می شود و حق ‌و‌ حقوق شهرداری تبریز در این شرکت چگونه پرداخت می شود.

سونیا اندیش اذعان داشت: در سیستم جدید تمام قراردادهای تامین نیرو‌ از طریق مناقصه انجام می گیرد، باید از شهرداری تبریز سوال شود که چرا فقط هرسال با شرکت همشهری قرارداد منعقد می شود چراکه فضا فضای رقابتی است و چندین شرکت در زمینه تامین نیرو در شهر فعال هستند.

این گزارش حاکی است ، نظر کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی مبنی بر تحقیق و تفحص از شرکت تعاونی همشهری با رای اعضای شورای اسلامی شهر تصویب شد.

از دیگر مصوبات کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی پروژه ساوالان درب گجیل بود و رئیس این کمیسیون گفت: برای ساماندهی درب گجیل این پاساژ را به پیشنهاد استاندار وقت تاسیس کرده اند.

وی با بیان اینکه شهرداری با تغییر کاربری این مکان را به تجاری تبدیل کرده است و مالکین پاساژ تقاضا دارند که این ملک توسط شهرداری تبریز خریداری شود، اذعان داشت: این پاساژ در شورای اول در قالب سرمایه گذاری در راستای ساماندهی درب گجیل با مساحت ۳۸۰۰ متر احداث شده است.

این گزارش می افزاید نظر کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر ساماندهی پروژه ساوالان به تصویب رسید.

انتهای پیام/