روزنامه امین
سرمقاله
وحید خدادادی/روزنامه نگار

بر اساس یک توافق نانوشته مسئولان ما خصوصا عزیزانی که در فاز اقتصادی فعالیت دارند، هم قسم شرایط فعلی کشور را ایده آل و قیمتهای اخیر را حباب میدانند! از آن جایی که اساسا به تعبیر نوبخت خرید نمیکنند، از قیمتها و گرانی افسارگسیخته هم بیخبرند و از آن روی که خریدها را خدمتکاران و احتمالا همسرانشان انجام میدهند، بهتر است برای کنترل قیمت بازار مشاورهای با این عزیزان داشته باشند. اخیرا در راستای همان توافق نانوشته دژپسند وزیر محترم اقتصاد معتقد است که بسیاری، ابر تورم را پیش بینی میکردند، اما این گونه نشد! حال با این تفسیر باید از محضرشان جویا شد که مگر ابر تورم شاخ و دم دارد؟! دیگر باید چه اتفاقی در اقتصاد این کشور رخ دهد که شما را قانع به وجود گرانی و ابر تورم نماید؟
اخیرا و در آخرین نمونه از این ابر تورم، مرغ و فرآوردههایش هم از سفره مردم پر کشیدند! مرغ همین حالا در بازار کیلویی ۳۲ هزار تومان است و تخم مرغ که همواره یار غار طبقه فقرا بود هم دیگر رسم رفاقت بجا نمیآورد و با اغنیا افت و خیز دارد. پراید خودرویی که به ماشین طبقات ضعیف مشهور بود، در یک سال اخیر از ۲۲ میلیون تومان به ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است و امروز داشتن پراید از شاخصهای اصلی تجمل گرایی به حساب میآید. روغن نباتی ۵ کیلویی از ۲۵ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسیده و میتوان در ادامه این ستون مصادیقی به بلندای کتب قطور آورد.
جناب وزیر از بازار ارز، طلا و سکه، خودرو و زمین هم برایتان نمیگوییم که خود حدیث مفصلی از بی تدبیریهاست. فقط همین را بدانید که این روزها اجاره نشینی از آن دست مکافاتی است که ما بازا ندارد و دور نیست که بعد از کانکس نشینی و پشت بام خوابی شاهد چادر نشینی و رونق حلبی آبادها باشیم. ما منظور شما بزرگوار از ابر تورم را نمیدانیم و همچون شما معتقد نیستیم که آن چه بر اقتصاد این کشور میگذرد رهاورد تحریم هاست. نمیدانم میدانید یا نه، ولی حتی اگر تکرار مکررات باشد باز در گفتنها خیری است که در نگفتنها نیست. مثلا انتظار داشتید قوطی حلبی را که به نام خودرو به مردم قالب میکنند، چند قیمت باشد؟ یک میلیارد خوب است؟ امر کنید تا به آنی از ثانیه تحقق یابد. هر چند با این روند پیش برویم، قیمت مذکور چندان هم دور از ذهن نخواهد بود.
این سو تفاهم در ابر تورم ندانستن وضعیت فعلی از آن روی است که مسئولان ما چون عمدتا ویلا نشین هستند، پس هزینه اجاره بها ندارند، با خودروی دولتی تردد میکنند و از قیمت خودرو بی خبرند و تامین مایحتاج خانواده هم بر عهده همسران است و از قیمت مایحتاج خانوار بی خبرند. تنها امید مردم برای جبران این هزینه های سرسام آور سرمایه گذاری در بورس بود و الحق خوب از عهده خانه خراب کردنش برآمدند. بین خودمان باشد، خدا وکیلی جایی بوده که دولت در آن دست برد نزده باشد؟ کار ما از ابر تورم گذشته و به ابر ابرابر تورم رسیده است. این را گفتیم تا نکند باز هوس بالا بردن قیمتها به سرتان بزند، ما مخلص شماییم، به همین اندک تورم قناعت کنید، والله بالله تالله بخش قابل توجهی از جامعه بدجور دست تنگ است، به همین اندک بسنده کنید، ممنون میشویم.