آذری‌جهرمی به حالا خورشید گفت:
دسترسی به اینترنت در دنیا رییس ندارد که بگوییم آمریکا رییس اینترنت است و اینترنت ایران را قطع می‌کند

اما در حوزه خدمات و سرویس‌ها، آمریکا با تحریم برخی دسترسی ها به خدمات به کسب و کار جوانان ما لطمه زد و ممکن است این تحریم ها تشدید شود

جای نگرانی برای قطع شدن اینترنت ایران نیست

قبض یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومانی موبایل وزیر ارتباطات

آذری جهرمی امروز در پاسخ به انتقادات از گران شدن بسته های اینترنتی گفت:
در حال پیگیری این موضوع هستیم

من خودم هم بسته اینترنتی میخرم که روی قبض آخرماه پرداخت می‌کنم

این ماه قبض موبایل من یک میلیون و ٢٠٠هزارتومان آمده است !