#روزنامه امین
#سرمقاله
#وحید خدادادی/ روزنامه نگار

 

رییس جمهور و تنی چند از وزرای کابینه مهمان آذربایجان و تبریز بودند. سفری به بهانه افتتاح پروژه راه آهن و دیدار از مناطق زلزله زده صورت گرفت و حواشی خاص خود را داشت.
اولین سفر روحانی بعد از حوادث اخیر و اعتراضات بنزینی بود که شرایط خاص خودش را داشت. در این بین برخی از سخنان وی در جلسه شورای اداری عجیب و بعضا دور از شان رییس جمهوری بود که در جریان تبلیغات انتخاباتی خود را حقوق دان معرفی کرده بود و بر سرهنگی رقبایش خرده گرفته بود و البته عهد بسته بود تا در مواقع بحران احمدی نژادی سخن نگوید!
دیوار حاشای حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه بسیار بلند بود و در مواردی تعجب حضار را به همراه داشت!
این که قطعی کامل اینترنت را به گردن امنیتی ها انداخت و نگفت که خود به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی چه نقشی در این قطعی داشته است؟ او مثل دفعات گذشته در مقام فرافکنی برآمد و سعی می کرد تا پیکان نقد را به سمت دیگری رهنمون نماید و توپ را به زمین
امنیتی ها بیاندازد.
در گیرودار این رفع اتهام باز احمدی نژادی سخن گفت و معترضین را اغتشاشگر خواند! او باز فراموش کرد که به تعبیر مایلی کهن بخش قابل توجهی از معترضین هم وطنانمان بودند و به سیاست بنزینی دولت وی در شرایط سخت اقتصادی فعلی نقد و اعتراض داشتند. او خود را آشنا به علم حقوق می داند و بی شک از بار حقوقی کلماتی که بر زبان جاری می کند آگاه است. صفاتی که او برای معترضین روزهای قبل به کار می برد شایسته او نبود و نمی شود به خاطر رفتار خرابکارانه و اشتباه برخی از یک صفت عمومی در مورد همه استفاده کرد.
همان طور که در روزهای گذشته نهادهای امنیتی و قضایی هم به آن اشاره داشتند، نمی شود همه را به یک چوب راند و یک نسخه برای همه معترضین پیچید. البته ناگفته نماند که حساب کسانی که به اموال عمومی آسیب رساندند و در جهت منحرف کردن اعتراض برآمدند، جداست.
اما جالبترین بخش کلام وی مربوط به قسمتی بود که از لحظه سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اظهار بی اطلاعی کرد. احتمالا آقای رییس جمهور مزاح می فرمایند، و گرنه برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست که دولت طرحی با این اهمیت را اجرایی نماید و رییس دستگاه اجرایی کشور که از قضا ریاست دولت را هم برعهده دارد، از چند و چون و زمان اجرای آن بی خبر باشد. طنز تلخ رییس جمهور در اکثر رسانه های داخلی منتشر و به آن پرداخته شد، البته با کلی تعجب و نقد. در واقع روحانی با این گفته ها کیلومترها مرزهای فرافکنی را تغییر داد! مگر می شود؟ مگر داریم؟
رییس جمهور مدعی است که از این تصمیم بی خبر بوده و قریب به اکثریت نمایندگان مجلس هم متفق القول از این تصمیم اظهار بی اطلاعی می کنند! آنها معتقد بودند که این تصمیم نه در جلسه سران قوا که در صحن علنی آن هم برای سال آینده تصویب میشد، یعنی در قالب بودجه سال ۹۹ پیش بینی و تقدیم مجلس می گردید.
رییس جمهور بی خبر، مجلس بی خبر! احتمالا طرح فوق با دستور خواجه حافظ شیرازی عملیاتی شده و از همین رو اعتراضات در شیراز شدیدتر از سایر شهرها بود.
به هرحال معتقدیم که افکار عمومی به درجه ای شعور سیاسی و اجتماعی رسیده که فرق بین فرافکنی و حقیقت را متوجه شود و سخنانی از این دست نمی تواند ذهن مردم را منحرف و نگرش آنان را نسبت به دولت تغییر دهد. رییس جمهور و مجموعه دولت بزرگترین و اصلی ترین بانی این مسئله بوده، هر چند رییس جمهور محض مزاح هم که شده از آن بی خبر باشد.