به گزارش امین از ساری و به نقل از شرکت آبفاشهری مازندران، مهندس محمدرضا محمودی، با بیان اینکه آزمایشگاه مرکزی آب وفاضلاب یکی از معتبرترین آزمایشگاه های آب سطح استان است که نسبت به پیاده سازی استاندارد بین المللی ایزو ۱۷۰۲۵ اقدام نموده، گفت: در این آزمایشگاه تمامی فعالیتهای کنترل کیفیت آب بر اساس الزامات این استاندارد انجام می شود.

وی ضمن اشاره به توسعه و استاندارد سازی آزمایشگاه های آب مازندران اظهار داشت: با ممیزی مراقبتی صورت گرفته توسط گروه ممیزی مهندسی شرکت آب وفاضلاب کشور، آزمایشگاه مرکزی آب وفاضلاب استان برای دومین سال پیاپی موفق به دریافت گواهی نامه تخصصی۱۷۰۲۵ ISO/IEC شد.

معاون بهره برداری آبفاشهری مازندران با بیان اینکه این گواهی نامه در بخشهای آزمایشگاه های میکروبی، شیمیایی، فیزیکی ، نمونه برداری و بررسی شکایات مشتریان صادر شد، تصریح کرد: با استقرار این سیستم، آزمون‌های انجام شده در این آزمایشگاه مطابق با ضوابط مربوط به انجام خدمات آزمون بوده و نتایج پارامترهای کیفی آب و فاضلاب، مورد تائید سازمان ملی استاندارد ایران است.